Velkommen til Norsk Hemokromatoseforbund

Hemokromatose er kjennetegnet ved økt opptak av jern i tynntarmen som medfører for store jernlagre i flere av kroppens organer.

Jernoverskudd virker skadelig på kroppens celler og kan gi varig organskade dersom ikke sykdommen oppdages og behandles. De organer som rammes oftest er lever, bukspyttkjertel, ledd og hjerte. Hemokromatose deles gjerne inn i primær og sekundær. Betegnelsen primær hemokromatose forbeholdes de med mutasjoner i HFE genet og benevnes også genetisk eller hereditær (arvelig) hemokromatose (= arvelig jernoverskudd). Primær hemokromatose forekommer nesten utelukkende hos hvite og finnes knapt hos asiater eller afrikanere. Den er mest utbredt i Skandinavia og Nord-Europa samt USA, Canada og Australia. Sekundær hemokromatose er en sekkebetegnelse på andre former for jernoverskudd og kan forårsakes av ulike tilstander.

NHF er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som er disponert for eller lider av hemokromatose og deres pårørende. Alle andre som har interesse av å motta informasjon eller støtte forbundet kan imidlertid også blir medlemmer. Det koster kr. 160 for medlemskap per år for 2019 og 2020. Forbundet drives av ildsjeler på frivillig basis innimellom alt annet på kveldstid og i helger.

Ta kontakt med vår likepersonstelefontjeneste og -likepersonskontakttjeneste

Tlf: +47 93 40 53 22
info@hemokromatose.no

Medlemskap

Som medlemmer opptas enkeltpersoner som har hemokromatose eller som gjennom familie er tilknyttet bærere av arveanlegget.

Også helsepersonell som har særlig kompetanse og interesser knyttet til tilstanden er velkomne som medlemmer. Som støttemedlemmer kan opptas firmaer og institusjoner uten at disse er valgbare til forbundets styre.

Kontingent er kr 160 per år.

Send oss et brev eller e-post til adresse:
Norsk Hemokromatoseforbund, Postboks 120 Bønes, 5849 BERGEN. Innmelding kan også sendes per e-post: info@hemokromatose.no eller som sms/tlf til 93 40 53 22.
Innmelding må inneholde fullstendig navn, postadresse, årstallet (fire siffer) du er født (ikke dag og måned), telefonnumre og e-post.  

Du får tilsendt faktura for innbetaling av medlemskontingent, informasjon i form av brosjyrer og nyhetsbrev, og vi står til disposisjon på e-post og telefon med veiledning og assistanse. Du bidrar til at vi kan nå vårt overordnede mål: Å eliminere hemokromatose som helseproblem i vårt land. Forbundet er etablert og drives av frivillige og ulønnede medarbeidere. Henvendelse kan også rettes til NHF sine regionale kontakter som også er medlemmer av forbundets høyeste besluttende organ landsmøtet.

https://www.facebook.com/groups/31316083928540596